Scandinavian Web Domain Addresses

 

Näringsliv & Samhälle

www.scwda.se

  Start / Näringsliv & Samhälle /  

Företagsservice

Myndigheter & Förvaltningar

Organisationer & Föreningar

Samhällstjänster

Tolkar & Översättare

Övrigt

Företagsprodukter


© 2007 www.scwda.se. All rights reserved.


  Sitemap

Romarna kallade landet scadinavia den då kända landsmassan av nuvarande Skandinavien, och namnet spred sig därefter vidare geografiskt.

World Wide Web, WWW eller webben, är ett hypertextsystem som används på Internet.

Ett domännamn är på Internet ett unikt namn på en eller flera internetanslutna datorer.

MAO Scandinavian Web Domain Addresses en samling av domänadresser företrädesvis från skandinaviska länder.